Nový systém kvality tenčí a efektivnější

Na dozorovém auditu externí auditor ověřil naše nové procesy, jako správné a efektivní. Stáli jsme před úkolem, zmodernizovat celý systém do poslední procedury.

Auditor potvrdil, že jdeme správnou cestou. Vytýčili jsme si 1/2 roku na "překlopení" celého systému managementu kvality do nové moderní formy. Na začátku to vypadalo jednoduše. Později však přibývalo nápadů na další a další zjednodušení. Ke spolupráci jsme přizvali poradce Vlastní cesty. Jejich způsoby modelování procesů, jejich meření a přístupy k efektivitě nám pomohly.

Výsledkem a odměnou nám je interaktivní model. Všechny proces jsou v jednom modelu. Pracovníci si mohou vše najít na jednom místě a jen proklikávají. Každý proces je velmi jednoduše propojen na pravidelné hodnocení.

 
logo Centrotec