Obrábíme v 5-ti osách

Nový rotačně kyvný stůl umožňuje obrábět dílce do průměru 350 mm a délky 325 mm.

Rozšířili jsme naše porfólio o další možnosti obrábění. Od firmy Kitagawa jsme dokoupili nový NC stůl. Stůl byl instalován na 3 - osé obráběcí centrum. Je plynule řízený ve dvou osách: 

  • kyvnou osu B -35° až + 110°
  • rotační osu C 360° 

Obě osy jsou hydraulicky zpevňovány. Hydraulická brzda umožňuje přesnou polohu a obrábění při větším zatížení, aby nedošlo k posunu dílce. 

Další 3 osy obráběcího centra umožňují tyto rozměry:

  • X osa 0 - 1020 mm
  • Y osa 0 - 510 mm
  • Z osa 0 - 325 mm

Výhody 5-ti osého obrábění

Přidáním dalších 2 os jsme získali možnost obrábění dílců velmi složitých tvarů a to s minimálním počtem přepnutí. Tím dochází ke:

  • snížení výrobních časů - minimální počet upínání dílce a jeho ustavování
  • zvýšení přesnosti výráběných dílců
  • minimalizace rizika vyrobení neshody
  • snižování nákladů na technickou přípravu výroby 
  • snížení počtu upínacích přípravků
 
logo Centrotec