Vyrábíme na zakázku

CentroTEC v rámci vlastněných technologii je schopen vyrábět jakékoliv díly, které vyžadují frézování, soustržení, vrtání apod. Především se specializuje na obrábění těžko obrobitelných slitin viz Speciální materiály

Zákazníkům se věnujeme od samého prvopočátku. Víme jak důležité je najít vhodný postup obrábění, který nejen zamezí vzniku zmetků, ale také optimalizuje cenu výrobku. Dodržujeme přísné standardy pro letectví a tak každý technologický postup pro nový produkt nebo jeho změnu je řádně otestován na vzorku, zkontrolován a 1. kus schálen zákazníkem. Teprve pak můžeme zákazníkovi dát garanci bezvadné výroby a dodržení termínu. 

 
logo Centrotec