Výroba je situovaná do dvou výrobních hal. Všechny pracoviště jsou klimatizované a optimalizované na vhodné výrobní podmínky. 

Najdete u nás teké speciální pracoviště zaměřené na 5-ti osé obrábění více v sekci technologie.

Nezbytnou součástí jsou kontrolní a měřící stanoviště zajištující vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu. 

 

Čistota vody pro obrábění

Obráběním těžkoobrobitelných materiálů na bázi NI, Cr, Ti (superslitiny, Inconel, nerezová ocel, ...) vzniká velké množství tepla, které musí být z místa řezu odvedeno.  Odvod tepla zajišťuje chladící kapalina, která je složena ze  speciální syntetické řezné kapaliny a demineralizované vody. Kvalita a čistota demineralizované vody zajišťujeme vlastním demineralizačním zařízením - DEMIWA 100roCCM.

 
logo Centrotec